Nyereményjáték

Gyereknapi nyereményjáték

2020.05.12 01:56
Gyereknapi nyereményjáték

A Játék időtartama:
A játék 2020.05.13. – 2020.05.30. 24:00 tart. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
Sorsolás: 2020.05.31.

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Pinduri Shop által létrehozott májusi nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője (a továbbiakban: Szervező) a Pinduri Shop.


Kik vehetnek részt a játékban:
A Játékban részt vehet minden olyan Internet-felhasználó természetes személy (továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervezők, és egyéb törvény által meghatározott személyek (Ptk. 685. § b.), akik a Szervező Facebook posztja alatt teljesíti a játékban való részvétel feltételét.

A Játék leírása:
A Pinduri Shop hivatalosan Facebook oldalán meghirdetett nyereményjáték, melynek menete: A megadott feladatot kell a poszt alatt kommentben teljesíteni. A sorsoláson való részvételt nem befolyásolja, hogy hány alkalommal kommentel a Játékos, valamint a like-ok és megosztások nem feltételei a sorsoláson való részvételnek. Csak az eredeti posztra adott válaszok érvényesek, és a megadott feladat teljesítése számít érvényesnek.

A Játék időtartama:
A játék 2020.05.13. – 2020.05.31. 24:00 tart. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
Sorsolás: 2020.05.31.

Hogyan lehet jelentkezni a Játékra:
Azok a Facebook felhasználók jelentkeznek a játékra, akik a fent említett poszt alatt teljesítik a megadott feladatot. A teljesítéssel automatikusan részt vesznek a sorsoláson. A Játékra való jelentkezéssel a Játékos beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer, akkor neve mindenki számára látható módon megjelenjen a Szervező Facebook oldalán. A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

Mi a nyeremény: A kommentelők között 1 nyertest sorsol ki a Szervező.

Nyeremény: A posztban feltüntetett 10.000 Ft értékű vásárlási utalvány, amely készpénzre nem váltható és legfeljebb 1 éven belül felhasználandó.

Hogyan történik a sorsolás:
A részt vevő Játékosok között a sorsolás a Socialwinner oldalon keresztül fog megtörténni. Ha a kisorsolt nyertes nem jelentkezik a sorsolástól számított 24 órán belül, pótnyertes kerül kisorsolásra.
Hogyan történik az értesítés: A nyertest Facebook oldalon a poszt alatt, és privát üzenetben értesíti a Szervező.


Hogyan történik a kézbesítés:
A nyeremény eljuttatása elektronikus úton történik és vásárláskor lehet felhasználni. A nyeremény készpénzre nem váltható. A Játékosok kötelesek együttműködni a szabályok betartása érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, kicsúszik az 1 éves időintervallumból, akkor a nyeremény a továbbiakban nem vehető át/váltható be, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

Milyen módón kezeli a Szervező a Játékos adatait:
A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, cím) a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek értesítése, a reklamációk kezelése céljából.

A felelősség kizárása:
Az adategyeztetés pontatlansága (névelírás, e-mail cím nem megfelelő megadása stb.), az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Egyéb rendelkezések:
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a fenti feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a játékosok számára a nyeremények összértéke vonatkozásában ne legyenek kedvezőtlenebbek. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon az info@pindurishop.hu e-mail címre!

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.